Hvad handler det om?

Syg eller bare anderledes?
Aspergers syndrom er en psykiatrisk diagnose men er egentlig ikke en sygdom. Der findes da heller ingen behandling for tilstanden. Men en forståelse af hvilke begrænsninger men også muligheder Aspergers syndrom fører med sig viser sig imidlertid ofte at få en meget stor betydning for den enkelte.
Mærkelige symptomer og underlig adfærd var altså alligevel ikke tegn på en personlighedsforstyrrelse, socialfobi eller skizofreni for blot at nævne nogle af de diagnoser som personer med asperger ofte får hæftet på sig.

At få diagnosen er en aha-oplevelse. Brikkerne falder på plads. Det er en underdrivelse at betegne en person med asperger som Ún der bare er anerledes idet tilstanden medfører meget betragtelige problemer i samværet med andre mennesker. Men når personen og omgivelserne begynder at forstå hvad det handler om ændrer tingene sig.
Uddannelse og job kan nu pludselig planlægges på en helt anden og meget mere rationel måde så tidligere nederlag og misforståelser ikke gentager sig.