Undersøgelsen

Undersøgelsen forgår over to samtaler

Første samtale
Op til samtalen vil personen få tilsendt et spørgeskema som skal udfyldes og returneres inden samtalen.

Ved samtalen spørges der grundigt ind til hvordan personen har været som barn. Asperger er ikke er en sygdom man får. Man er asperger. Man er født sådan og trækkene skal således have været der fra starten.

Men symptomerne kan ændre sig med alderen ligesom tilstødende psykiatriske symptomer kan overskygge de bagvedliggende aspergertræk. Oplysninger fra forældrene er således af stor betydning. Lad dem deltage i samtalen hvis det på nogen måde er muligt.

Efter samtalen udleveres links til yderligere information på nettet. Når personen har læst denne information og set de tilhørede videoklip er han/hun klar til den afsluttende samtale.

Den afsluttende samtale
Ved den afsluttende samtale tales der om i hvor høj grad personen kan genkende sig selv i de beskrivelser og videoer han/hun har orienteret sig i på nettet. Diagnosen må anses for tvivlsom hvis personen/og eller hans ellers hendes forældre kun delvist synes at de beskrevne symptomer og adfærdsafvigelser passer med deres egne oplevelser. Hvis diagnosen Aspergers syndrom stilles vil fremtidige muligheder og begrænsninger grundigt blive vurderet (uddannelse, job, parforhold m.m.).