Udredning

Hvis vi efter en dialog omkring dine test og det, du har fortalt om dig selv, bliver enige om en udredning, vil du få tilsendt endnu en test. Resultatet skal du maile til mig, inden du møder til udredning. Du skal regne med, at udredningen tager omkring tre timer. Efterfølgende vil du få tilsendt en skriftlig rapport med mine overvejelser, herunder eventulle diagnoser.

Udredningen vil indeholde en grundig beskrivelse af dine udfordringer, herunder hvorledes disse kan imødekommes. Du vil få råd og vejleding i forhold til, hvad du selv kan gøre, hvordan din familie skal forholde sig, og hvordan du får den bedste støtte i forhold til uddannelse og arbejde. Kun hvis du henvises af din kommune/jobcenter, vil udredningen være udgiftsneutral for dig.