⇑ Rulle-tekst ⇓

Velkommen til aspergervoksne.dk

Hjemmesiden har til formål at hjælpe ansatte i kommunerne, læger, borgere og deres pårørende med at identificere og forstå Aspergers syndrom. Siden vil endvidere forsøge at formidle kontakt til personer, institutioner, litteratur samt links til sider der beskæftiger sig med dette emne.


Hvem henvender siderne sig til?

Kommunernes jobcentre og sygedagpenge afdelinger hvor sagsbehandleren står med en borger hvis vanskeligheder vurderes til at kunne være betinget af at vedkommende har en autismeforstyrrelse.

Praktiserende læger som står med en patient som ikke kan fungere sammen med andre og hvor behandling af depressions- og angstsymptomer ikke rigtigt synes at bedre tilstanden.
Det kan også dreje sig om en patient som vurderes til at have ADHD men hvor medicinen kun synes at hjælpe på koncentrationsevnen uden at bedre personens sociale kompetencer.
(Det forholder sig således, at op mod halvdelen af personerne med Aspergers syndrom tillige har en opmærksomhedsforstyrrelse)

Den enkelte borger (eller hans/hendes pårørende), som efter at have læst beskrivelsen af symptomerne på Aspergers syndrom genkender disse hos sig selv. Det afgørende er, at disse symptomer skal have været tilstede siden barndommen idet symptomer, der først viser sig i begyndelsen af puberteten som regel må antages at have anden årsag.